Berlin- najważniejsze zabytki
Rowerem do stolicy Niemiec Berlin- najważniejsze zabytki

Berlin- najważniejsze zabytki

Berlin- najważniejsze zabytki

Berlin jest miastem zabytkowym z dum dziedzictwem kulturowym. Warty odwiedzenia i zwiedzenia jego najpiękniejszych zabytków. Jednym z nich jest niewątpliwie Brama Brandenburska.  Budowla jest bardzo charakterystyczna, stanowi swoista wizytówkę miasta. Wybudowana przez Carla Gottharda Langhansa po wojnie siedmioletniej. Obecnie symbol Pokoju i Wolności.

Plenarbereich Reichstagsgebaude siedziba niemieckiego Bundestagu – nazywany Reichstagiem. Wybudowany przez  Paula Wallot’a. Budynek ten funkcjonował już jako Reichstag II Rzeszy. Ciekawostką jest szklana kopuła pełniąca funkcję oświetlenia i wentylacji. Można dostać się na dach dwoma oszklonymi windami.

Mur berliński – zabytek historyczny  istniejący  od sierpnia 1961. Obecnie można oglądać tylko jego pozostałości, zachowane jako zbytek historyczny.  Mur Berliński był swoistego rodzaju granicą między dwoma częściami miasta.. Poruszanie się między Berlinem Wschodnim, będącym stolicą NRD a Berlinem Zachodnim, było bardzo utrudnione. Komunikacja odbywała się tylko w kilku strzeżonych miejscach. Budowla została zburzona w 1989 roku.

Berliner Dom – katedra ewangelicka. Budowana od roku 1894, ukończona w 1905. Styl renesansowy, wybudowana w miejscu istnienia wcześniejszej katedry barokowej. Katedra jest jedną z największych świątyń w mieście.

Kolumna Zwycięstwa – Siegessäule – kolumna upamiętniająca szereg zwycięstw: Prus nad Danią, zwycięstwa w wojnie z Austrią i Francją.  Szczyt kolumny zdobi  brązowa figurka Nike projektu Friedricha Drake. 

Berlin- najważniejsze zabytki